Leefgemeenschap met gastvrije opvang

Soms kunnen de zorgen je boven het hoofd groeien en heb je rust en tijd nodig om afstand te nemen. Tijdelijk meewonen in de leefgemeenschap is dan een ideale mogelijkheid. Een thuis, waar je je veilig weet en op je gemak voelt, zodat je weer op adem kunt komen.

Zo’n thuis wil Zilt zijn. Zilt is een plaats met ruimte voor nieuwe contacten, de bereidheid om te luisteren en mee te denken met de ander. We vinden het belangrijk respect voor elkaar te tonen, ook als meningen en opvattingen verschillen.

We bieden hiervoor gastopvang.

Lees meer over samen leven, samen eten, samen vieren, samen geloven

Lees verder

Lees meer over koffie drinken op zondag, de open maaltijd en de weekopening

Lees verder

Lees meer over vrijwilligers, gebed en financiële steun

Lees verder

Lees meer over de nieuwsbrief, downloads, ANBI en flyers

Lees verder

Interesse om vrijwilliger te worden? Mee helpen met koken, klussen, tuinieren? Neem gerust contact met ons op of kom een keer langs om kennis te maken!!