Gebedspunten Zilt oktober 2019

 • We zijn dankbaar dat we als team compleet zijn en na een goede zomerperiode weer volop in Zilt
  aanwezig zijn.
 • Bidt voor wijsheid en genade in het omgaan met elkaar en onze meewoners.
 • We kijken dankbaar terug op de feestdag van 20 jaar Zilt. Wat is God goed voor Zilt (geweest)!
 • Inmiddels hebben we ook een nieuwe piano. Een dankpunt!
 • Binnen het team zijn er blijde ontwikkelingen: een nieuwe relatie, een zwangerschap. We danken
  God en bidden om Zijn leiding en bescherming.
 • We namen afscheid van twee meewoners die beiden meer dan anderhalf jaar in Zilt hebben
  gewoond. Bidt voor hen als ze hun weg zelfstandig vervolgen.
 • Inmiddels hebben we ook al weer twee nieuwe meewoners. Bidt dat ze zich thuis zullen voelen in
  Zilt en ruimte ervaren om aan hun problemen te werken.
 • Bidt om Gods leiding voor een nieuwe meewoner op de nog lege kamer.